צרו קשר

אורטל האס, מרכזת המערכת

עיונים בחינוך

לפנייה לגביי הגליון עיונים בחינוך יש לפנות לרכזת הסדרה: הגברת אורטל האס, eyunimac@gmail.com

טל': 04-8249368

עיונים במנהל ובארגון החינוך


לפנייה לגביי הגליון עיונים במנהל: eunim2000@gmail.com

סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב


לפנייה לגביי הגליון סחיש: ohaas@univ.haifa.ac.il