לכבוד פתיחת המהדורות המקוונות של כתבי העת של הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך היא מארג עשיר של שפות מחקריות ויישומיות. המארג הזה הוא מארג של נקודות מבט שכל אחת מהן מאירה ממד אחר של נושא החינוך, וכל אחת מהן תורמת נדבך חדש, רענן, לתפיסה החינוכית על כל רבדיה.
כתבי העת של הפקולטה מגלמים את המארג העשיר הזה. כל אחד מהם מציג זווית אחרת של חקר החינוך, תוך שילוב נקודות מבט פילוסופיות, פסיכולוגיות, אנתרופולוגיות, רוחניות ועוד. כל אחד מהם הוא צוהר הצצה פנימה – אך גם חלון הנפתח החוצה ומאפשר לקהל הקוראים לקחת חלק בעשייה רבת הדמיון המאפיינת את קהילת החוקרים הייחודית הזו

המשך קריאה >>>