פנים: סדרת ספרי עיון בהגות, חברה, תרבות וחינוך

החל משנת 2022, תשיק הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, בשיתוף עם הוצאת רסלינג, סדרת ספרי עיון בתחום החינוך. מטרת הסדרה היא להביא בפני הקוראים מונוגרפיות מחקריות, חדשניות ופורצות דרך הנוגעות להגות, חברה, תרבות, היסטוריה, מחשבה ותיאוריה של החינוך במובנו הרחב.

הסדרה מוקדשת לקידום המחקר החינוכי במיוחד בתחומי דעת אלו הנוגעים ל"שאלות הגדולות" של החינוך. השקתה של סידרת הספרים הנוכחית קשורה להבנה כי אלו הם התחומים שנדחקו בעשורים האחרונים לשוליים. מנגד, מבקשת סדרת הספרים לקדם במיוחד מחקרים העוסקים בסוגיות חינוכיות הרלוונטיות לימינו, מתוך פרספקטיבה רחבה, בכוונה להביא בפני ציבור הקוראים לא רק ידע חינוכי, בתחומי העיון והמחקר השונים, אלא גם דיונים חברתיים, פוליטיים, הגותיים, תרבותיים, היסטוריים, או תיאורטיים הנוגעים לחינוך, לצד האפשרות לזמן חשיבה מחדש על שדה החינוך בכללותו.
סידרת הספרים יוצאת לאור בתמיכת הקתדרה לחינוך וחברה ע"ש חנן ורחל בר-נצר.

כתבי יד יש לשלוח אל גב' אורטל האס לדוא"ל: eyunimac@gmail.com. כתבי היד חייבים לכלול כותרת החיבור, שם, שיוך מוסדי, ופרטי התקשרות של המחבר/ת, תוכן עניינים, ביבליוגרפיה. כמו כן, בעת משלוח כתב היד, יש לכלול תקציר (עד 1,000 מילים).

כתבי יד שישלחו לפרסום בסדרה יעברו שיפוט בביקורת עמיתים כמקובל.

עורך הסדרה: ד״ר יותם חותם