גליון 31

כרך 31 | תשפ״ב 2022

הקתדרה לחינוך מיוחד ע"ש קונין־לוננפלד

"הומניזציה" — המקום שבו ידע ומעשה, נפגשים "לראות אדם"

רן נוימן ושונית רייטר | 

עמודים 7-24

הערכת תוכנית מתוקשבת העוסקת בשילוב של תלמידים עם לקות ראייה בחינוך הרגיל באמצעות משובי התלמידים ומורותיהן התומכות

שושי דורפברגר ויפעת בן שלמה | 

עמודים 25-42

הערכות נושאים בחיי בוגרים עם עיוורון הנעזרים בכלבי נחייה: הבוגרים מול אנשי המקצוע העובדים עימם

איתי הס | 

עמודים 43-63

"ידע־אור" — תוכנית עם תקווה לסטודנט ולחברה

כרמלה איגל ויונה מילר | 

עמודים 64-81

בחינת הממד החברתי בתפיסותיהם של תלמידים, הורים וצוות חינוכי באשר לשילוב תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בחינוך הרגיל

גלעדה אבישר וטלי היימן | 

עמודים 82-102

הבדלים ביכולת שיפוט ואמדן זמן בין סטודנטים ואקדמאים עם וללא הפרעות בקשב ובלמידה

בטי שרייבר | 

עמודים 103-129

השומר אחי אנוכי? חווית גדילה נורמטיבית בסביבה משפחתית המאופיינת בליקויי מידה וקשב

עמלה עינת ואורית דהן | 

עמודים 128-151

חוסן אישי ומסוגלות עצמית בקרב סטודנטים וסטודנטיות עם וללא הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות

סאאיד בשארה ואפרת בנג'ו | 

עמודים 152-178

"כולם רוקדים"; חקר מקרה של מתבגרים עם אוטיזם הלומדים לרקוד ולהביע את עצמם בתנועה

יעל ברק־לוי והיידי פלביאן | 

עמודים 179-196