לכבוד פתיחת המהדורות המקוונות של כתבי העת של הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך היא מארג עשיר של שפות מחקריות ויישומיות. המארג הזה הוא מארג של נקודות מבט שכל אחת מהן מאירה ממד אחר של נושא החינוך, וכל אחת מהן תורמת נדבך חדש, רענן, לתפיסה החינוכית על כל רבדיה.
כתבי העת של הפקולטה מגלמים את המארג העשיר הזה. כל אחד מהם מציג זווית אחרת של חקר החינוך, תוך שילוב נקודות מבט פילוסופיות, פסיכולוגיות, אנתרופולוגיות, רוחניות ועוד. כל אחד מהם הוא צוהר הצצה פנימה – אך גם חלון הנפתח החוצה ומאפשר לקהל הקוראים לקחת חלק בעשייה רבת הדמיון המאפיינת את קהילת החוקרים הייחודית הזו.
כתבי העת של הפקולטה עוברים כעת למהדורה מקוונת. המעבר הזה יאפשר נגישות גדולה יותר למאמרים בודדים, יכולת לשוטט במרחבי כתבי העת השונים במהירות וביעילות, ותאפשר לכותבים ולקוראים כאחד – מפגש מיידי שאיננו דורש תיווך. אנו מברכות על כך בכל לב, ומזמינות את קהילת הקוראים/כותבים של הפקולטה לקחת חלק פעיל בתנופה הזאת, שאין עדות גדולה ממנה לחשיבות ולאיכות של תחום החינוך על כל פניו.

פרופ' רוזה לייקין, דיקנית הפקולטה לחינוך
פרופ' דנה אמיר, סגנית דיקנית למחקר